Każda forma działalności gospodarczej w większym lub mniejszym stopniu podlega pod ustawy administracyjne. Przestrzeganie takich ustaw jest podstawą każdej działalności. W przypadku naruszeń grożą nie tylko sankcje wobec danego podmiotu (aż do zakazu działalności) ale również wobec osobom odpowiedzialnym w formie postępowania karnego kończącym się często wysoką grzywną pieniężną.

Pomagam szczególnie w następujących kwestiach: