Od roku 2008 doradzam przedsiębiorstwom i reprezentuje je jako adwokat w sprawach dotyczących prawa gospodarczego. Pomagałem przedsiębiorstwom każdej wielkości, od jednoosobowych do wielkich korporacji. Dysponuje bogatym doświadczeniem w prowadzeniu negocjacji oraz procesów sądowych.

Dzisiaj jako adwokat pracujący w ramach własnej działalności specjalizuje się w dziedzinach prawnych, w których zdobyłem największą ekspertyzę. Dalsze informacje znajdą Państwo pod Punktem „dziedziny prawne”. Do moich klientów należą zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają na transgranicznym polsko-niemieckim rynku. Oprócz prawnego know-how dysponuje doskonałą znajomością języka polskiego i niemieckiego oraz szerokim zrozumieniem gospodarki obu krajów.

Fachowa kompetencja jest dla mnie podstawą mojej pracy. Niemniej równo ważny jest dla mnie łatwo zrozumiały i przejrzysty dla klienta styl pracy. Do tego należą szybka komunikacja, jasne ustalenia (szczególnie w kwestii wynagrodzenia) i płynność czynności w celu szybkiego rozwiązania spraw klienta.

Państwo mają sprawę, w której na podstawie moich specjalizacji mogę szczególnie skutecznie pomóc?

Bardzo chętnie pozostaje do Państwa dyspozycji i proszę o kontakt.