Nie tylko w życiu gospodarczym jest się narażonym na ryzyko, którego ostatecznie nie można w pełni kontrolować. Dlatego wskazane jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szczególnie ważnych dóbr prawnych lub szczególnie niebezpiecznych działań. Wynika z tego szeroki zakres obowiązków, w szczególności dla ubezpieczonego, których nieprzestrzeganie może spowodować utratę ochrony ubezpieczeniowej. Po wystąpieniu szkody powstają dalsze pytania prawne związane ze stosunkami prawnymi, które następnie powstają w trójkącie ubezpieczyciel/ubezpieczony/poszkodowany.


Częstymi tematami porad są zatem: