Prawo upadłościowe dotyczy konsekwencji niewypłacalności dłużnika oraz praw wierzycieli w takim przypadku. Szczególną ekspertyzą dysponuje w zakresie zaskarżeń czynności dłużnika. Z mojej wiedzy korzystają zwłaszcza wierzyciele i zarządcy masą upadłościową, którzy regularnie mają do czynienia z realizacją roszczeń (szczególnie po zaskarżeniu czynności dłużnika).


Następujące tematy pojawiają się regularnie w zakresie prawa upadłościowego: