Prawo pracy obejmuje wszystkie ustawy, rozporządzenia i inne wiążące regulacje (jak np. układy zbiorowe) dotyczące niesamodzielnej pracy zarobkowej. Moja oferta doradztwa kieruje się zwłaszcza do przedsiębiorstw, które delegują pracowników za granicę oraz do oddelegowanych w taki sposób pracowników. Szczególnie zajmuje się delegacją z Polski do Niemiec.


W mojej codziennej praktyce następujące tematy odgrywają ważną rolę: